روز سه شنبه مورخ 99/12/19 کارگاه عملی یکروزه طراحی و ساخت کیت های تشخیص سریع ، با حضور جمعی از دانشجویان، پژوهشگران و علاقمندان به این حوزه در شرکت فرین بهبود تشخیص برگزار شد. شرکت کنندگان علاوه بر بازدید از این مجموعه دانش بنیان با مراحل مختلف طراحی، پیش آماده سازی و ساخت کیت های تشخیص سریع به صورت عملی آشنا شدند.


طراحی، پیاده سازی و اجرا: ایران سایت

شرکت فرین بهبود تشخیص 

تولیدکننده ی کیت های تشخیص سریع

Empty
Click + to add content