Empty
Click + to add content

طراحی، پیاده سازی و اجرا: ایران سایت

شرکت فرین بهبود تشخیص 

تولیدکننده ی کیت های تشخیص سریع

کیت های تشخیص سریع کووید-19 تولید شده در این شرکت که شامل کیت های تشخیص سریع آنتی ژن و آنتی بادی است، طی مراسمی با حضور سردار سلامی فرمانده محترم سپاه پاسداران ، دکترحسن ابوالقاسمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) ، دکتر شاهمرادی مدیر محترم اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در دانشگاه بقیه الله رونمایی شد. شایان ذکر است که این کیت های تشخیصی سریع پیشتر موفق به اخذ تائیدیه از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو شده اند. این کیت ها قادرند در مدت زمان حداکثر 15 دقیقه با حساسیت بالا آنتی ژن و آنتی بادی های کووید-19 را تشخیص دهند . کاربرد گسترده این کیت های تشخیصی سریع به کنترل پاندمی کرونا در کشور کمک می کند.

https://b2n.ir/e56103
https://b2n.ir/m56323


Empty
Click + to add content